پنج شنبه ،۲۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۱:۲۸

شهاب یار

شهاب یار

شرکت شهاب یـار تأمین کننده قطعات و خدمـات پس از فـروش محصـولات شرکت شهاب خودرو می باشد.شرکت شهاب یار قطعات اتوبوسهای 2612 شهری دیـزلی و گازسوز و 3012 بین شهری واتوبوس18متری یانگ من و میدل باس و 2111 با مــارک رنو و همچنین قطعات موتورهای کامینز و شاسی اتوبوسهای رنو و تــام را نیز تامین می نماید.شرکت شهاب یار بعضا نیز تأمین قطعات و خدمات ماشین های مخصوص تولید شده تــوسط شرکت شهاب خودرو را عهده دار بوده است.مدیر عامل:داود عابدی

محصولات و خدمات شهاب یار

شهاب یار

مشخصات کلی

شهاب یار

 • وارد و صادر کننده
 • تامین و توزیع کننده
 • نمایندگی
 • تعمیرگاه
 • فروشگاه
 • گروه صنعتی
 • خدمات
 • بازرگانی و موسسه
 • انجمن ها و اتحادیه ها
2763

خدمات فنی و تامین قطعات انواع اتوبوس های درون شهری و بین شهری رنوRENAULT واتوبوس های دو کابین مانMAN
خدمات فنی و تامین قطعات انواع اتوبوس های درون شهری و بین شهری رنوRENAULT واتوبوس های دو کابین مانMAN

تهران ـ کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

11 - 50 نفر

shahabyar.com

بازرگانی و تجارت
 • ایران
 • خاورمیانه
گواهی های مدیریتی و استانداردها
 • استاندارد بین المللی ISO
 • ISO 9000 , 9001 , 9004 , 19011 : 2000
 • سایر استانداردها و تایدییه ها
انجمن ها

 • انجمن خودرو سازان ایران
 • انجمن قطعه سازان
 • سایر انجمن ها و اتحادیه ها

کاتالوگ
اندازه   649.22 کیلوبایت

اندازه   573.62 کیلوبایت

اندازه   100.70 کیلوبایت

اندازه   127.37 کیلوبایت

اندازه   66.48 کیلوبایت

تماس با شرکت

شهاب یار

تهران ـ کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو
 • ۰۲۱ ۴۴۵۳۳۱۱۵
 • ۰۲۱ ۴۴۵۲۲۸۵۹
 • ۰۲۱ ۴۴۵۳۴۵۵۹
Iran Iran

گروه بندی محصولات شرکت